петак, 6. април 2007.

QVO VADIS - Zdravstvo Kostolac

Poštovani Gradjani!

Nalazimo se pred sveobuhvatnom reorganizacijom zdravstva, gde će kostolačka zdravstvena služba pretrpeti takve promene da će dosadašnji nivo zdravstvenih usluga biti spušteni za čitave nivoe niže. Izvesni nagoveštaji i mogući scenariji reorganizacije zdravstva na nivou opštine dovesće do daljeg ,,sakaćenja,, Kostolca kao grada i Kostolčana kao gradjana.
Šta će i kako će biti , za sada, ,,znaju,, samo izvesne osobe, tako da se ono malo informacija koje stižu do nas svode na moguće pretpostavke koje treba koliko sutra pretoćiti u realizaciju svršenog čina. Kako će to novo Ministarstvo zdravlja resiti, ostaje da se vidi kada se bude formirala Vlada, ali trenutno, po vazećim propisima, zdravsvene usluge po Domovima zdravlja prepuštena je reorganizaciji lokalnih samouprava – opštinama. Kostolačko iskustvo kada je u pitanju opština Požarevac više je nego poznato, više je nego negativno, čak bolno! Zato smo upozoravali , opominjali, da Kostolac kao grad kasni i kaska sa akcijom oko realizacije povraćaja statusa opštine. Ali, nikad nije kasno ako postoji iskrena želja i efikasno organizovanje na nivou grada.
Da li su postojale nekakve konsultacije sa odredjenim politicko-privrednim strukturama u Kostolcu, nama nije poznato. Ako jesu zasto se javnosti ne prezentuju zaključci a ako nisu gde je tu poštovanje gradjana, korisnika usluga i drugih relevantnih činioca u gradu pre bilo kakve realizacije novog ,,re-organizovanja“ zdravstvenih usluga na nivou postojeće opštine. Da li je to na delu politika svrsenog čina, ili ,,gola,, majorizacija ,,starijeg brata,, videće se ili se vec to zna!
Kostolačko zdravstvo preživljava i opstaje pre svega angazovanjem Zaposlenih, njihovom odanošću profesiji i Kostolcu. Ali, i ljudske mogućnosti su ograničene, pre svega zbog loše opremljenosti, nebrige matične kuće - od 1985. g. Dom zdravlja Požarevac. Sigurno da ima i subjektivnih propusta, ali podredjeni status, nemastina i drugi slicni problemi, doveli su nas u bezizglednu situaciju.
Mi, iz Agende osećamo da je preko potrebno pomoći, pre svega sami sebi, zbiti redove na nivou grada, jer ,,naše zdravstvo,, nama pruža usluge i brine o zdravlju nas i nasih porodica. Kostolac ne sme dozvoliti da bude gurnut izvan margina zbivanja (već smo sada na samim marginama), da nam se amputira i duh i telo, jer sta smo onda mi!!! Dosadašnja pravila igre i ponašanja pretvorila su nas u pokretne karikature, za koje su važni sitnosopstvenički interesi po principu ,, samo mene ne diraj,,. Sada je trenutak da se pokaže svesnost i samobitnost i iskreno odradi prava stvar za svoju decu, stare i bolesne, za svoj grad, svoju-našu budućnost. Vrema za delovanje je doslo! Hajde da ne propustimo ovu mogucnost-mozda neće biti druge!
Na sceni je centralizacija zdravstvenih službi i usluga na nivou grada Pozarevca. Nama ostaje minimum minimuma – gubimo pojedine specijalističke službe /već smo izgubili ginekologa i radiologa, pa onda internista, a šta će biti sa Medicinom rada za sada se ,,kao,, ne zna ali će pretrpeti značajne promene – dezorganizacija, kao i najverovatnije i preventivni deo Medicine rada, ograničenje usluga /jer objektivno neće postojati adekvatni uslovi/, i druge slične drastične promene. Dakle imaćemo samo najosnovnije, a za sve ostalo izvolite u Požarevac!
Kakvo je iskustvo sa stomatološkom službom već smo videli – OPŠTE NEZADOVOLJSTVO, kako pacijenata tako i zaposlenih. Znate, oni odgovorni će se kriti iza zakona i zakon će biti jedini i isključivi krivac. Odsustvo dobre volje, znanja i umeća, nema veze sa organizatorima, jer ,, zaboga takav je zakon,,.
Zasto smo naglasili,posebno,najverovatnije i preventivni deo medicine rada.To je funkcionalni deo jedinstvene službe medicine rada koja je svoje usluge pružala ne samo radnicima već kompletnom građanstvu! Od osnivanja pa na dalje taj funkcionalni deo ima preventivnu ulogu-u početku sistematski pregledi zaposlenih, danas-kontrolno-periodični pregledi i to pre svega radnika ugroženim radnim mestima ili sa određenim specifičnostima.Tu se obavljaju u početku-prvi pregledi (lekarskih uverenja za posao) ,kao i druga uverenja, a jedna od posebnosti je pregled ,,osmaka,, tj. za upis učenika u srednje škole,pogotovo ona koja sadrže proizvodna zanimanja.Krajnje profesionalno i odgovorno izvrši se pravilno usmeravanje zavisno od zdravstvenog stanja pregledanih učenika.To je od izuzetnog značaja za kasnije,prilikom zapošljavanja.
Od 1985. kontrolno-periodični pregledi obavljani su zajedno sa medicinom rada Požarevac kojoj, posle integracije, po vertikali organizacije i pripadamo. Prosečna suma koja se uplati na račun Z.C. ,,Požarevac,, je, recimo 2 000 000 din. Za 22 godine našoj medicini rada nije kupljen nijedan aparat,pa čak i neka osnovnasredstva za rad-oscilometar, otoskop, osnovni hirurški instrumenti za previjanje i obradu rana itd. Ono što se imalo održava se pre svega zahvaljujući znanju i angažovanju zaposlenih,ali dosta toga je i rashodovano. Ono što je takođe karakteristično je da smo i kadrovski oslabljeni i desetkovani. Samo,ukratko da podsetimo i to jednim sitnim delom, šta je sve u Integracionom ugovboru sadržano
- Dom zdravlja Požarevac se obavezuje na unapređenje službe u Kostolcu i to kako kadrovski tako i tehnički.
Šta je ostvareno -odlazak stručnjaka, tehničko zaostajanje, propadanje.
- Nema premeštanja radnika na drugo radno mesto van Kostolca bez saglasnosti dotičnog radnika.
Šta je realnost – pokušaj da se zloupotrebom moći funkcije ostvare premeštanja kao znak svojevrsne kazne.
- Smanjenje usluga i kadrova zbog tehničkog zaostajanja, raznovrsnost usluga, obuka kadra.
- Dolaženje specijalista – šta je ostvareno :
- dermatolog – u samom početku,
- neuropsihijatar – vrlo retko,
- oftalmolog – povremeno.
Šta je realnost: naši kadrovi koji su specijalizirali psihijstriju i neurologiju su u Požarevcu, kao i specijalista medicine rada.
- Opremljenost: već rečeno – ništa nije ostvareno od obećanog – ništa kupljeno.
Nezadovoljstvo i nesigurnost zaposlenih koji rade pod jednom specifičnom psihičkom presijom i neizvesnošću. TO JE NAŠA REALNOST.
Ukratko, ovo su samo neke crtice iz ,, obećanog ugovora,,.
Što se tiče saradnje i brige osnivača medicine rada Kostolac , nekadašnji Kombinat danas Privredno preduzeće – EPS-a, svedena je samo na zadovoljavajuću saradnju sa službama zaštite na radu. Tu saradnju treba proširiti, efikasnije osmisliti i podići na viši nivo, a sve u cilju prevencije nastanka invaliditeta radnika, težih povreda i uopšte povreda, hroničnih oboljenja, dužeg odsustvovanja sa posla (bolovanja), saradnja na poboljšanju uslova rada i slično.
Тu preventivnu službu treba modernizovati, adekvatno opremiti i ona bi brinula o celokupnoj populaciji. Na tom spisku bi bili i radnici i građani i deca i mladi i spotristi... To je budućnost koja je ustvari realnost. Specifičnost Medicine rada ogleda se u njenoj širini delovanja i brizi o zdravlju radno-sposobnog stanovništva koje stvara ekonomski i svaki drugi prosperitet društva i države kao celine.
Mi smo spremni za jedan sveobuhvatni preventivni rad koji bi vrlo brzo opravdao ulozena materijalna sredstva i svakako doprineo uspešnijem dijagnostikovanju , lečenju i prevenciji nastanka pojedinih obolenja. Reorganizacija ne znači i ne sme da znači ukidanje sluzbi , proglašavanje tehnološkog viška , (a još manje tom kategorijom pretiti zaposlenima), već pravilnu i efikasnu organizovanost službi.
Postojeće službe u Kostolcu treba svakako održati, modernizovati opremom i efikasnom organizovanošću. Briga o deci, starima, porodici mora biti i preventivna i kurativna i naravno uspešna. Treba patronažnu službu, kao nosioca preventivnog rada, i čvrste spone između pacijenta i izabranog lekara , podići na viši nivo kako kadrovski tako i efikasnijom i potpunom organizovanošću i opremljenošću.
Zatim, oformiti modernu, efikasnu i u pravom smislu reči –HITNU POMOĆ-
Kao prvo ovakav gigant kakav je EPS-privredno preduzeće, zbog mogućih akcidenata, havarija, mora imati longističku i podršku i zaštitu. Takođe i Kostolac kao grad zaslužuje da ima takvu službu. Postojeću službu kućnog lečenja podići na viši nivo kako bi u potpunosti odgovorila svrsi postojanja.
Mnogo toga je propušteno i zapušteno proteklih godina, zato ovi redovi možda izgledaju kao lepe želje, ali to je realnost od koje, ako se odustane, ostaje VELIKA SRAMOTA ZA SVE NAS KOJI SE KUNEMO U BOLJE SUTRA ZA BUDUĆE GENERACIJE, U NAŠ KOSTOLAC, U OPŠTINU. Pogubno je dozvoliti svođenje zdravstvene zaštite i usluga na niži nivo , a na račun svega rečenog praviti megalomanski gradski centar u Požarevcu.
Kostolčani zaslužuju i imaju pravo na svoju zdravstvenu službu, svoj Dom zdravlja, oko koga bi se / u početku / svi okupili radi savremenije organizovanosti i efikasnijeg i kvalitetnijeg rada tj pružanja usluga.
Budimo odlučni i dovoljno pametni i hrabri i preduzmimo sudbinu u svoje ruke. Stara izreka kaže: ,, IĆI ZAJEDNO JE POČETAK;
OSTATI ZAJEDNO JE PROGRES;
RADITI ZAJEDNO JE USPEH! ,,
P. S. U međuvremenu ostali smo i bez radiologa-rendgenologa – otišla u bolnicu Požarevac!

Autor teksta

Siniša Radinović
Generalni Sekretar
NVO "Lokalna Agenda 21 za Kostolac-OPŠTINA"